Menu

Cookie- en privacy beleid

Cookiebeleid

Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine tekst bestandjes die op uw apparaat geplaatst worden wanneer je onze website bezoekt. Deze kleine bestandjes helpen ons met de functionaliteit van de website, ze zijn namelijk voor nodig om de producten die in je winkelmand geplaatst zijn te onthouden. Ook onthouden ze de gegevens die je hebt ingevuld.

Welke cookies gebruiken wij?
Feelings Wonen Online B.V. gebruikt technische, functionele en analytische cookies. Deze cookies maken geen inbreuk op uw privacy. De analytische cookies helpen ons om de webshop te verbeteren door bijvoorbeeld het bezoekers aantal per pagina te analyseren. Met deze inzichten kunnen wij intern zoeken naar verbeteringen of oplossingen, en zo jouw shop-ervaring verbeteren.

Voor welke doeleinden gebruiken wij cookies?
Feelings Wonen Online B.V. gebruikt cookies om te verzekeren dat de webshop goed blijft functioneren. Ze zorgen er namelijk voor dat bepaalde functies, zoals de winkelmand, goed blijven werken. De cookies helpen daardoor ook mee aan de klant ervaring van onze webshop en zorgen ervoor dat de Feelings Wonen webshop altijd blijft werken zoals die hoort te werken.

Kun je cookies uitzetten?
Je kunt cookies weigeren en zelfs uitzetten. Dit moet je zelf inregelen in de browser naar keuze, en het uitzet-proces kan verschillen per browser. Houd wel in gedachte dat wanneer je besluit om de cookies te weigeren of uit te zetten, dat sommige functies voor u niet meer zullen werken. Dit kan uw shop-ervaring beïnvloeden.

Cookieoverzicht

Cookieverklaring laatst bijgewerkt op 16/02/2024 door Cookiebot:

Noodzakelijk (7)

Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.

NaamAanbiederDoelVervaltermijnType
CookieConsentconsent.cookiebot.comSlaat de cookiestatus van de gebruiker op voor het huidige domein1 jaarHTTP Cookie
feelingswonen_sessionwww.feelingswonen.nlNiet geclassificeerd1 dagHTTP Cookie
home-list.folder-products.productswww.feelingswonen.nlNiet geclassificeerdSessionHTML Local Storage
home-list.new-products.productswww.feelingswonen.nlNiet geclassificeerdSessionHTML Local Storage
home-list.showroom-products.productswww.feelingswonen.nlNiet geclassificeerdSessionHTML Local Storage
test_cookiedoubleclick.netNiet geclassificeerd1 dagHTTP Cookie
XSRF-TOKENwww.feelingswonen.nlZorgt voor browsingveiligheid, door vervalsing van cross-site verzoeken te voorkomen. Deze cookie is essentieel voor de veiligheid van de website en bezoeker.1 dagHTTP Cookie

Statistieken (3)

Statistische cookies helpen eigenaren van websites begrijpen hoe bezoekers hun website gebruiken, door anoniem gegevens te verzamelen en te rapporteren.

NaamAanbiederDoelVervaltermijnType
_gawww.googletagmanager.comRegistreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.2 jaarHTTP Cookie
_ga_#www.googletagmanager.comVerzamelt gegevens over het aantal keren dat een gebruiker de website heeft bezocht, evenals data voor het eerste en meest recente bezoek. Gebruikt door Google Analytics.2 jaarHTTP Cookie
tdwww.googletagmanager.comRegistreert statistische gegevens over het gedrag van bezoekers aan de website. Gebruikt voor interne analyse door de beheerder van de website.SessionPixel Tracker

Marketing (7)

Marketingcookies worden gebruikt om bezoekers te volgen wanneer ze verschillende websites bezoeken. Hun doel is advertenties weergeven die zijn toegesneden op en relevant zijn voor de individuele gebruiker. Deze advertenties worden zo waardevoller voor uitgevers en externe adverteerders.

NaamAanbiederDoelVervaltermijnType
_fbpconnect.facebook.netGebruikt door Facebook om een reeks advertentieproducten te leveren, zoals realtime bieden van externe adverteerders.3 maandenHTTP Cookie
_gcl_auwww.googletagmanager.comGebruikt door Google AdSense om te experimenteren met de efficiëntie van advertenties op websites die hun services gebruiken.3 maandenHTTP Cookie
IDEdoubleclick.netNiet geclassificeerd1 jaarHTTP Cookie
lastExternalReferrerconnect.facebook.netAchterhaalt op welke wijze de gebruiker naar de website is gekomen door zijn laatste URL-adres te registreren.PersistentHTML Local Storage
lastExternalReferrerTimeconnect.facebook.netAchterhaalt op welke wijze de gebruiker naar de website is gekomen door zijn laatste URL-adres te registreren.PersistentHTML Local Storage
pagead/1p-user-list/#google.comNiet geclassificeerdSessionPixel Tracker
pagead/landingdoubleclick.netVerzamelt gegevens over bezoekersgedrag van meerdere websites, om meer relevante advertenties weer te geven - Hierdoor kan de website ook het aantal keren dat de bezoeker dezelfde advertentie te zien krijgt beperken.

Privacybeleid

Feelings Wonen Online B.V. vindt de bescherming van uw persoonsgegevens belangrijk. In deze privacyverklaring geven wij informatie over hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens. Wij houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Feelings Wonen Online B.V., gevestigd aan Huiskensstraat 53, 5916 PN Venlo, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Feelings Wonen Online B.V.
[email protected]
+31 077 3201838
Huiskensstraat 53
5916 PN Venlo
KVK-nummer: 87631989
Btw-identificatienummer: NL864355762B01

Persoonsgegevens die wij verwerken
Feelings Wonen Online B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een account op deze website aan te maken
- Bankrekeningnummer

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Feelings Wonen Online B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- Om goederen en diensten bij u af te leveren

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Feelings Wonen Online B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 2 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden
Feelings Wonen Online B.V. verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar [email protected]. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Feelings Wonen Online B.V. zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Feelings Wonen Online B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Feelings Wonen Online B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via [email protected]

 

Disclaimer

Uitsluiting aansprakelijkheid
Hoewel de informatie op deze website met uiterste zorg is samengesteld en Feelings Wonen Online B.V. deze informatie steeds zo actueel, volledig en nauwkeurig mogelijk tracht te houden, kunnen aan deze website geen rechten ontleend worden. Prijzen en productomschrijvingen kunnen aan verandering onderhevig zijn. Feelings Wonen Online B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke technische gebreken in deze website. Wijzigingen en correcties zijn voorbehouden.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten
Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van deze website komen toe aan Feelings Wonen Online B.V. of aan haar licentiegever en worden uitdrukkelijk voorbehouden.

Informatie van derden
Feelings Wonen Online B.V. is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van de op deze website van derden geplaatste teksten, afbeeldingen of hyperlinks.